ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 Ιουνίου 2000

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

Προσφορά Αρ. ΑΤ.13/2000
Πρoτυπωμένο Χαρτί Α4.

Επιτυχών Προσφοροδότης
1. Τυπογραφεία Τ. Βασιλείου & Υιοί Λτδ

Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Ολικό ΠοσόΛΚ
Preprinted Plain Paper A4-
Preperforated
Packet of 500 sheets10.000
25.500,00
.Preprinted Plain Paper A4-
Without Perforation
Packet of 500 sheets10.000
25.500,002. Τυπογραφεία Γ. Αντωνίου & Υιός Λτδ

Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Ολικό ΠοσόΛΚ
Preprinted Plain Paper A4-
Preperforated
Packet of 500 sheets10.000
25.500,00
.Preprinted Plain Paper A4-
Without Perforation
Packet of 500 sheets10.000
25.500,00


Κώστας Χριστοδούλου
Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών