ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Αρ. Προσφοράς : ΑΤ.56/2000      

Εκτυπωτές Τεχνολογίας Laser

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

 

Τμήμα Α – Εκτυπωτές Δικτύου

Tsiakkastel Office Line Ltd                                     ΛΚ 51.750,00

                                                                                               

Τμήμα B – Προσωπικοί Εκτυπωτές

Mechatronic Systems Integrators Ltd                  ΛΚ   9.000,00

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών