ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.61/2000                                    

Αποτύπωση και Ηλεκτρονικός σχεδιασμός κτιρίων της Αρχής.

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Α. Φ. Μοδινός & Σ. Α. Βραχίμης

 

 

Ολικό Ποσό

ΛΚ 14.560,00 Πλέον ΦΠΑ

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών