ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

28 Σεπτεμβρίου 2001

 

 

 

Θέμα : Ακύρωση Προσφοράς

 

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.62/2000

Ξυλουργικές Εργασίες και Αλουμίνια στο Κτίριο της Αρχής στην Πλατεία Τροόδους.

 

 

 

Η Αρχή αποφάσισε την ακύρωση της πιο πάνω προσφοράς.

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών