ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.65/2000                                    

Παροχή Υπηρεσιών Περιπολικής Φύλαξης σε Επιλεγμένα Κτίρια της Αρχής στη Λεμεσό.

 

 

Σύστημα δύο φακέλων

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Group 4 Securitas ( Cyprus) Ltd

 

 

Ολικό Ποσό

ΛΚ 10.080,00 Πλέον ΦΠΑ

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών