ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

28 Σεπτεμβρίου 2001

 

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ. 69/2000

Επιλογή Συνεργάτη για Διεξαγωγή Ερευνών Αγοράς

 

 

Σύστημα δύο φακέλων

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Cymar Market Research Ltd

 

 

Τελικός Δείκτης Αξιολόγησης

1,000

 

                                                                                                                       

Ποσό

ΛΚ 50.030,00  πλέον Φ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών