ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.71/2000                                  

Φάκελοι C6/5.

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

S.P. Kyprianides Ltd

 

 

Ολικό Ποσό

ΛΚ 107.700,00

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών