ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.72/2000                                        

Καθαρισμός των υπαιθρίων τηλεφωνικών θαλάμων και καμπίνων διακλαδωτών καλώδίων.

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Μαρία Τσαρνά

 

ΑΤ.72Α/2000 - Περιφέρεια Λάρνακας

 

Είδος Εργασίας

 

Δήμοι

Αγροτικά

Γενικός Καθαρισμός Τηλεφωνικών Θαλάμων

ΛΚ 1,09

ΛΚ 1,09

Καθαρισμός Μπογιάδων Τηλεφωνικών Θαλάμων

ΛΚ 1,09

ΛΚ 1,09

Γενικός Καθαρισμός Καμπίνων Διακλαδωτών Καλωδίων

ΛΚ 1,09

ΛΚ 1,09

Καθαρισμός Μπογιάδων Καμπίνων Διακλαδωτών Καλωδίων

ΛΚ 1,09

ΛΚ 1,09

 

ΑΤ.72Β/2000 - Περιφέρεια Αμμοχώστου

 

Είδος Εργασίας

 

Δήμοι

Αγροτικά

Γενικός Καθαρισμός Τηλεφωνικών Θαλάμων

ΛΚ 1,09

ΛΚ 1,09

Καθαρισμός Μπογιάδων Τηλεφωνικών Θαλάμων

ΛΚ 1,09

ΛΚ 1,09

Γενικός Καθαρισμός Καμπίνων Διακλαδωτών Καλωδίων

ΛΚ 1,09

ΛΚ 1,09

Καθαρισμός Μπογιάδων Καμπίνων Διακλαδωτών Καλωδίων

ΛΚ 1,09

ΛΚ 1,09

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών