ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.73/2000                                  

Αποσυναρμολόγηση λυόμενου δωματίου στη Παρεκκλησιά και συνασρμολόγηση του στο χώρο της Αρχής στους Τρούλλους.

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

S. Koulendros Construction Co Ltd

 

 

Ολικό Ποσό

ΛΚ 21.070,90 Πλέον Φ.Π.Α.

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών