ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαίου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.74/2000                                    

Παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης σε επιλεγμένο κτιριακό συγκρότημα της Αρχής στην Πάφο.

 

Σύστημα δύο φακέλων

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Almas Service Security Ltd

 

 

Τελικός Δείκτης Αξιολόγησης

1,0000                                                                                             

 

 

Ολικό Ποσό

ΛΚ 30.058,56 Πλέον ΦΠΑ

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών