ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.78/2000                                  

Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού διμερούς τύπου.

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Teklima Ltd

 

 

Κόστος Αρχικής Παραγγελίας

ΛΚ 44.666,00 Πλέον Φ.Π.Α.

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών