ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.79/2000                                  

Καθαρισμός των Κεντρικών Διοικητικών Γραφείων της Αρχής στη Λάρνακα.

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Ιωάννης Ιουλιανός

 

 

Ολικό Ποσό

ΛΚ 6.165,00 Πλέον Φ.Π.Α.

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών