ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.80/2000                                  

Συντήρηση υπαίθριων τηλεφωνικών θαλάμων.

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Χρίστος Λοΐζου Η.Μ.Υ.

 

 

Ολικό Ποσό

Περιφέρεια Λευκωσίας      ΛΚ 10.952,10 πλέον Φ.Π.Α.

Περιφέρεια Λεμεσού                    ΛΚ   9.639,40 πλέον Φ.Π.Α.

Περιφέρεια Λάρνακας        ΛΚ   6.888,30 πλέον Φ.Π.Α.

Περιφέρεια Αμμοχώστου   ΛΚ   3.732,60 πλέον Φ.Π.Α.

Περιφέρεια Πάφου              ΛΚ   7.042,20 πλέον Φ.Π.Α.

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών