ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.83/2000                                  

Μάζεμα παλαιών τηλεφωνικών καταλόγων και διάθεση τους για ανακύκλωση.

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Cyprus Environmental Industries Ltd

 

 

Ολικό Ποσό

ΛΚ 4.950,00

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών