ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

15 Μαΐου, 2001

 

 

Θέμα : Κατακύρωση Προσφορών

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.84/2000                                  

Εκτύπωση εντύπων, κατασκευή πακέτων και συσκευασία.

 

 

Επιτυχών Προσφοροδότης

Aristos Philis Printers Ltd

 

 

Ολικό Ποσό

ΛΚ 19.146,00 πλέον Φ.Π.Α.

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών