ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

6 Μαρτίου 2001

 

 

 

Προσφορά Αρ. ΑΤ.87/2000

Πώληση Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων.

 

 

 

Η πιο πάνω προσφορά ακυρώθηκε.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Κώστας Χριστοδούλου

Γραμματέας Συμβουλίου Προσφορών