ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ  
Due to the crisis from the coronavirus the following tenders will not be sold but will be given free of charge by filling the attatched form and sending it to prosfores@cyta.com.cy  
   

TENDER AT.6/2021

Ελληνική Έκδοση Αγγλική Έκδοση - Μή Διαθέσιμη

TENDER AT.10/2021

Ελληνική Έκδοση Αγγλική Έκδοση - Μή Διαθέσιμη