ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ  
Due to the crisis from the coronavirus the following tenders will not be sold but will be given free of charge by filling the attatched form and sending it to prosfores@cyta.com.cy  

EXPRESSION OF INTEREST EE.1/2020

Ελληνική Έκδοση English Version
   

TENDER AT.15/2020

Ελληνική Έκδοση Αγγλική Έκδοση - Μή Διαθέσιμη
   

TENDER AT.21/2020

Ελληνική Έκδοση - Μή Διαθέσιμη English Version
 

TENDER AT.22/2020

Ελληνική Έκδοση - Μή Διαθέσιμη English Version
   

TENDER AT.26/2020

Ελληνική Έκδοση Αγγλική Έκδοση - Μή Διαθέσιμη
 

TENDER AT.29/2020

Ελληνική Έκδοση - Μή Διαθέσιμη English Version